Facebook Pixel
Keskusteluja steinerkasvatuksesta

Rytmit opetuksen tukena steinerkasvatuksessa

Kuvaus

Miksi rytmit ovat niin tärkeitä oppimisessa ja opettamisessa? Miksi niistä puhutaan niin paljon steinerkasvatuksessa? Mitä rytmejä steinerkouluissa oikein on? Rytmeistä keskustelemassa steinerpedagogi ja steinerkoulun erityisopettaja Katariina Niinistö Tampereen steinerkoulusta. Sisällöt: Mikä on merkityksellistä steinerkasvatuksessa? Rytmien merkitys. Mikä on oppitunnin "rytminen osa" steinerkoulussa? Jakso-opetus ja kolmen päivän rytmi opetuksessa. Vuoden rytmit koulussa. Minkä ikäisiin rytmi vaikuttaa? Ennakkoluuloja steinerkoulusta -osiossa puhutaan oppimisvaikeuksista ja steinerkoulusta. Keskustelemassa Katariina Niinistö, Minna Mäkinen ja Pia Pale.

Kategoriat