Facebook Pixel
Koulu Podcast

43. Juhani Räsänen osa 1 - Joustava koulujärjestelmä

Koulu Podcast
Koulu Podcast

Joustava koulujärjestelmä sekä Syvien vahvuuksien koulu ovat keskustelumme keskiössä Juhani Räsäsen kanssa. Juhanin kuvailemassa joustavassa koulujärjestelmässä formaali, non-formaali ja informaali oppiminen lähentyvät toisiaan. Keskustelemme myös Kasvuyhteisöllisyyskoulun indikaattoreista, eli vahvuusajatteluun perustuvasta koulun arviointityökalusta, jonka avulla pystytään selvittämään, missä vahvuuspedagogisessa kulttuurissa koulu toimii.

Koulu Podcast
Ei soiteta