Facebook Pixel
Koulu Podcast

54. Markku Pelkonen osa 2 - Merkityksen metsästäjät: Identiteetti ja arvot nykymaailmassa

Koulu Podcast
Koulu Podcast

Jaksossa keskustellaan Markku Pelkosen kanssa siitä, miten nykymaailmassa voisi löytää merkitystä ja miten identiteetti rakentuu. Jaksossa käsitellään mm. työn ja identiteetin suhdetta, erityisesti kutsumusammattien merkitystä. Pohditaan myös yhteisöjen vaikutusta identiteettiimme ja miten tavoitteet ja arvot linkittyvät merkityksellisyyteen ja henkilökohtaiseen kehitykseen.

Lopuksi pohdimme itsensä johtamisen tärkeyttä sekä työssä että vapaa-ajalla, ja miten yksilön tulisi päivittää näkemyksiään ja tavoitteitaan elämän eri vaiheissa.

Koulu Podcast
Ei soiteta