Facebook Pixel
Koulu Podcast

55. Tiina Perämäki - Toiminnallinen oppiminen

Koulu Podcast
Koulu Podcast

Tiina Perämäki on inspiroinut tuhansia opettajia hyödyntämään toiminnallisuutta osana opetusta ja oppimista. Tässä Koulu Podcast -jaksossa mennään aivan alkulähteille ja kuullaan Tiinan toiminnallisten syntytarina. Lisäksi keskustellaan konkreettisella tasolla, mitä toiminnallinen oppiminen on ja miten se hyödyttää lapsia oppimisessa ja opettajia opetustyössä.

Koulu Podcast
Ei soiteta