Facebook Pixel
Koulu Podcast

57. Näkökulmia tämän päivän yliopisto-opiskeluun - Johannes Laakio

Koulu Podcast
Koulu Podcast

Millaista on opiskelu yliopistossa: suuria luentosaleja vai pieniä luokkia ja parityöskentelyä? Tapahtuuko opettajaksi kasvaminen hakemalla itsenäisesti tietoa ja rakentamalla sitä kautta omaa identiteettiä, vai onko suurin taito osata aikatauluttaa arkea? Tuleeko tilanteita, että arvosana ja osaaminen annetaan ryhmälle, mutta opiskelija itse ei saa todenmukaista palautetta omasta osaamisestaan? Osaamisen ja oppimisen mittaamisen näkökulmasta: mitä hyötyjä ja haittoja on, mikäli opetusta rakennetaan vahvasti ryhmätyöskentelyn kautta, kun mietitään erityisesti taitoja ja taitoainetta.

Lisäksi puhumme opettajuuden rakentumisesta sekä opettajan että kasvatuksen näkökulmasta. Onko merkitystä sillä, millaisilla eväillä aloittaa oman opettajuuden rakentamisen?

Koulu Podcast
Ei soiteta