Facebook Pixel
Koulu Podcast

62. Lukutaito kriisissä: syitä ja ratkaisuja - Antti Aaltonen

Koulu Podcast
Koulu Podcast

Tässä Koulu Podcast jaksossa luodaan lukutaidon tilannekuvaa. Keskustelemme keskeisistä havainnoista nykytilanteessa, historiallisesta perspektiivistä ja lukutaidon "alamäen" alkupisteestä. Perehdymme tekijöihin, kuten PIRLS-tutkimukseen, jotka selittävät lukutaidon vaihtelua, ja pohdimme digilaitteiden vaikutusta lukutaitoon. Lisäksi tarkastelemme mm. oppilaiden sosioekonomisen taustan ja sukupuolen merkitystä sekä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lukutaitoa.

Koulu Podcast
Ei soiteta