Facebook Pixel
Kriget inifrån

"Barn dör, kan inte kriget bara ta slut?”

Kriget inifrån
Kriget inifrån
Om familjerna som drabbas av kriget. Och om en akutläkares tårar på barnsjukhuset.
Kriget inifrån
Ei soiteta