Facebook Pixel
Kriget inifrån

Hur har Hollywood klarat coronakrisen?

Kriget inifrån
Kriget inifrån
SOMMARSPECIAL. I några veckor i sommar fördjupar vi hur våren med coronakrisen påverkat världen och vardagen. Bio- och filmbranschen har drabbats hårt av pandemin. Men hur hårt och på vilket sätt? Och vad väntar nu? Hör från Expressens filmrecensent Maria Brander.
Kriget inifrån
Ei soiteta