Facebook Pixel
Kriget inifrån

"Pojkarna spelade krigsspel på sin mobil"

Kriget inifrån
Kriget inifrån
Om de ukrainska familjernas nya vardag. Och att behöva springa till bilen när flyglarmet går.
Kriget inifrån
Ei soiteta