Facebook Pixel
Krimkalendern

145. Sculpture

Krimkalendern
Krimkalendern

Fenelon Arroyo Seco Irwin föddes 1907, och döptes efter en flod i Kalifornien, intill vilken han föddes. När han blev gammal nog att få bestämma själv bytte han förnamn till Robert.

Om det var för att det var hans pappa valt namnet vet vi inte. Pappan, som redan var gift med en annan kvinna, lämnade Robert och hans mamma innan Robert hunnit fylla tre.

Roberts uppväxt var svår och fattig. Men när han fick möjlighet att vidareutbilda sig till skulptör var det som att allting ljusnade.KÄLLOR:

hoover.blogs.archives.gov/2016/07/14/’Lou Henry Hoover and the “Mad Sculptor”’ skriven av Lou Henry Hoover 2016-07-14 (hämtad 2023-11-15)

uselessinformation.org/’Robert Irwin Ivory Soap Murders’ skriven av Steve Silverman 2023-02-19 (hämtad 2023-11-15)

crimesandcuriosities.tumblr.com/post/140150550678/robert-george-irwin-29-earned-his-nickname-as, skriven av Freya (hämtad 2023-11-15)

ephemeralnewyork.wordpress.com/tag/robert-irwin-mad-sculptor-murders, skriven 2016-12-05 (hämtad 2023-11-15)

skdb.fandom.com/wiki/IRWIN_Robert_George (hämtad 2023-11-15)

Find a grave/ Robert Irwin

murderpedia/ Robert IrwinKrimkalendern
Ei soiteta