Facebook Pixel
KRS:

UA 081121 L10T seurakunnassa, elämäntapa käyttöön ja tunneterve hengellisyys (Koivisto ja Nordman)

Kuvaus

Uskon askeleita ohjelmat koostuvat kolmesta osuudesta, jossa jokaisessa kuullaan keskustelu tai opetuskeskustelu, joka liittyy jollain tavalla kristittynä elämiseen. Tässä ohjelmassa kuullaan Uuraisten helluntaiseurakunnan pastorin Timo Koiviston ajatuksia ja kokemuksia Mikon pitämästä L10T viikonlopusta. Mikko Matikainen ja Kristiina Norman käyvät opetuskeskustelun siitä, miten L10T:n voi saada osaksi omaa tapaansa elää ja millaisia muistutuksia tässä tarvitaan. Mikko ja Timo Koivisto puhuvat myös tunneterveestä hengellisyydestä sekä kaiken koettelemisen tärkeydestä.
Ohjelman ensimmäisessä osuudessa Mikko Matikainen keskustelee Helluntaiseurakunnan pastorin Timo Koiviston kanssa Uuraisten helluntaiseurakunnassa pidetystä L10T viikonlopusta. Timo kertoo omista oivalluksistaan ja miten seurakunta sekä sen vanhemmisto aikovat edistää L10 tapaa elää seurakunnan elämässä. Tuo viikonloppu ja L10T:n soveltaminen ovat osa sitä, miten tuo seurakunta valmistautuu valtakunnalliseen mediamissioon ”Se löytyi” vuoden 2022 syys-lokakuussa.
Ohjelman toisessa osuudessa Mikko Matikainen ja Kristiina Nordman käyvät opetuskeskustelun siitä, miten Jeesuksen Luukkaan evankeliumin 10. luvussa opettama tapa elää voi tulla osaksi omaa elämää ja arkea. Kristiina Norman nostaa esiin aivan erinomaisia tapoja muistuttaa itseään elämäntavasta ja sen soveltamisesta. Usein on tärkeää asettaa itselleen tavoitteita ja päättää mitä haluaa oppia. Sitten on hyvä luoda muistisääntöjä ja muistuttajia, jotka tulevat luontevalla ja siunaavalla tavalla vastan omassa arjessa. L10T:n muistamiseen liittyvät vinkit kuulet tästä jaksosta.
Ohjelman kolmannessa osuudessa Mikko keskustelee Timo Koiviston kanssa tunneterveestä hengellisyydestä. Tuo sana nousi Timon mieleen eräänä aamuna ja hän vietti aikaa tuon sanan kanssa. Kun hän puhui tästä seurakunnassaan, niin hän kuuli, että tuosta asiasta on kirjoitettu myös kirja. Osana tuota tunnetervettä hengellisyyttä on kaiken koetteleminen ja arvioiminen. Tähän liittyen molemmat keskustelijat nostivat esiin tapoja, joilla voi koetella kaikkea ja pitää se mikä hyvää on.
Uskon askeleita ohjelmissa rukoillaan esiin nousevien asioiden puolesta ja annetaan rohkaisua kristityn arkeen. Ohjelman lopuksi annetaan virkkeitä ja ajatuksia, joita voi soveltaa omaan elämäänsä. Ne löytyvät myös uskon askeleita Facebook-seinältä. Toimittajana on Kansan Raamattuseuran reissupastori Mikko Matikainen. KRS koulutustiimin tekemiä haastatteluja työstää ohjelmaa varten Jussi Pyysalo. Uskon askeleita ohjelman tuottavat yhteistyössä Kristityt yhdessä ry ja Kansan Raamattuseura.