Facebook Pixel
Laadukasta ensihoitoa

Elvytys vuonna 2024 - terveisiä Barcelonasta!

Laadukasta ensihoitoa
Laadukasta ensihoitoa

Tänään otetaan selvää mitä uutta taannoinen Resuscitation 2023 -konferenssi Barcelonassa tarjosi elvytykseen liittyvien käytäntöjen ja suositusten osalta, mikä on Double Sequential Defibrillation (DSED) ja mitä tulisi huomioida hukuksissa olleiden elvytyksessä. Pohditaan myös miksi voisi olla tarkoituksenmukaista, että omaiset seuraavat läheisensä elvytystoimia. Lisäksi tutustutaan Suomen elvytysneuvoston toimintaan ja millä tavoin maallikoiden elvytystaitoja pyritään lisäämään myös Suomessa.

Jakson vieras, Piritta Setälä, on kokenut ensihoitolääkäri. Hän on työskennellyt Pirkkalan FinnHEMS 30 -lääkärihelikopterissa toiminnan aloittamisesta asti ja toimii tukikohdan vastuulääkärinä sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalveluiden apulaisylilääkärinä. Lisäksi Piritta toimii myös Suomen elvytysneuvoston puheenjohtajana. Hänen muutaman vuoden takainen väitöskirja osatutkimuksineen käsitteli niin ikään sairaalan ulkopuolisia elvytystilanteita eri näkökulmista.

Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation (N Engl J Med 2022; 387:1947-1956):https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2207304

2023 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations:https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(23)00306-4/fulltext

#laadukastaensihoitoa #FOAMed #ensihoito #akuuttihoito #lääketiede #elvytys #kaksoisdefibrillaatio #elvytysneuvosto #resuscitation #CPR #DSED #ERC

Laadukasta ensihoitoa
Ei soiteta