Facebook Pixel
Laadukasta ensihoitoa

Kliininen päätöksenteko ensihoidossa

Laadukasta ensihoitoa
Laadukasta ensihoitoa

Kauden ensimmäisessä jaksossa keskustellaan kliinisestä päätöksenteosta ja eri tavoista tehdä päätöksiä. Käydään myös läpi päätöksentekoon liittyviä virheitä, päätöksentekoon mahdollisesti vaikuttavia ulkoisia tekijöitä sekä myös keinoja, joilla päätöksentekoon liittyviä virheitä voidaan pyrkiä välttämään. Vieraana pitkän linjan ensihoitolääkäri, tutkija, dosentti ja erityisen pidetty luennoitsija Jouni Nurmi.

Samaa aihepiiriä sekä monia muita ensihoitoon liittyviä teemoja käsitellään Jounin Edufication -koulutusympäristöön laatimalla verkkokurssilla:

https://www.edufication.com/fi/courses/ensihoitolaaketiede/

#laadukastaensihoitoa #FOAMed #ensihoito #akuuttihoito #lääketiede #päätöksenteko #jouninurmi #edufication

Laadukasta ensihoitoa
Ei soiteta