Facebook Pixel
Laadukasta ensihoitoa

Stressinhallinta ensihoidossa

Laadukasta ensihoitoa
Laadukasta ensihoitoa

Tämän viikon jaksossa paneudutaan ensihoidossa väistämättä kohdattavaan psyykkiseen stressiin, joka saattaa olla välillä voimakastakin. Käydään läpi keinoja, joilla stressin tunnetta voi hallita - parhaimmillaan jo ennakolta. Pohditaan myös millainen stressi on haitallista ja voiko stressistä sopivasti annosteltuna olla myös hyötyä.

Jakson vieras on paneutunut stressiin ja sen hallintaan perusteellisesti. Heini Harve-Rytsälä on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, ensihoitolääketieteen dosentti sekä Master Mind Coach-stressinhallintavalmentaja. Hän on työskennellyt ensihoitolääkärinä yli kymmenen vuoden ajan, toimii HUS:issa Jorvin alueen ensihoidon vastuulääkärinä. Heini on myös neljän lapsen äiti sekä uunituore kirjailija Helikopterilääkäri -tietokirjan myötä.

F-START Stressin hallinnan ja paineenalaisen päätöksenteon kouluttajakoulutus:https://sppl.fi/kalenteri/f-start-stressin-hallinnan-ja-paineenalaisen-paatoksen-teon-kouluttajakoulutus/

iPREP - stressinhallintaa paineen alla (Systole 23.6.2023):https://pelastustieto.fi/systole/iprep-stressinhallintaa-paineen-alla/

Helikopterilääkäri - Vuosi helikopterilääkärin matkassa (WSOY 2023):https://www.wsoy.fi/kirja/heini-harve-rytsala/helikopterilaakari/9789510497364

Valokuva: AJ Savolainen.

#laadukastaensihoitoa #FOAMed #ensihoito #akuuttihoito #lääketiede #stressinhallinta #iprep #FSTART #stressi #kuormitus #hyvinvointi

Laadukasta ensihoitoa
Ei soiteta