Facebook Pixel
Laadukasta ensihoitoa

Synnyttävän naisen kohtaaminen

Laadukasta ensihoitoa
Laadukasta ensihoitoa

Tällä viikolla pohditaan synnyttävän naisen kohtaamista ensihoitotilanteessa. Synnytys on aina sekä ainutlaatuinen että herkkä hetki synnyttäjän näkökulmasta, paikasta riippumatta. Synnytyksen äkillinen ja yleensä suunnittelematon käynnistyminen sairaalan ulkopuolella on omiaan lisäämään synnyttäjän valmiiksi merkittävää emotionaalista kuormaa.

Millaisin keinoin synnyttävät naiset ja heidän läheisensä tulisi ensihoitotilanteessa huomioida? mihin ei-teknisiin asioihin meidän tulisi erityisesti kiinnittää huomiota ja miten eri kulttuurit saattavat synnytystilanteisiin vaikuttaa? Käsitellään myös muutamia harvinaisempia, mutta kuitenkin mahdollisia poikkeustilanteita ja komplikaatioita, joita synnytystehtävällä saattaa tulla vastaan. Jakson vieraana on alun perin kätilö, nykyään hoitotason ensihoitajana työskentelevä Anna Koskela, jolla on kokemusta tuhansista synnyttävistä ja synnyttäneistä äideistä sekä synnytys- että lapsivuodeosastoilla. Parhaillaan Anna suorittaa Global Health and Crisis Management -YAMK-tutkintoa.

Jaksossa viitattu ”Naisten kokemuksia suunnittelemattomista sairaalan ulkopuolisista synnytyksistä – narratiivinen tutkimus” pro gradu on luettavissa osoitteessa:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20191227

#laadukastaensihoitoa #FOAMed #ensihoito #akuuttihoito #lääketiede #synnytys #synnytyspelko #syöksysynnytys

Laadukasta ensihoitoa
Ei soiteta