Facebook Pixel
Laadukasta ensihoitoa

Ultraäänitutkimus ensihoidossa

Laadukasta ensihoitoa
Laadukasta ensihoitoa

Tämän viikon jaksossa perehdytään ultraäänitutkimukseen ensihoidon näkökulmasta. Millaisiin tilanteisiin ultraäänitutkimus voisi ensihoidossa soveltua? Voiko siitä joskus olla jopa haittaa? Pohditaan myös kenen käsiin ultraäänianturi voisi kentällä luontevasti istua ja millainen koulutus on tarpeen ultraäänitutkimusten toteuttamiseksi.

Jakson vieraana on päivystyksellisten ja muidenkin ultraäänitutkimusten ekspertti, akuuttilääketieteen erikoislääkäri Ossi Hannula. Ossi on kouluttanut nelinumeroisen määrän kliinikoita ultraäänitutkimuksen saloihin, sai hiljattain Akuuttilääketieteen yhdistyksen apurahan ultraääniaiheiselle tutkimustyölleen ja parhaillaan tarkastusvaiheessa oleva väitöskirja käsittelee samaa aihepiiriä. Lisäksi hän pyörittää ultraäänikoulutukseen keskittynyttä Ultra-Mestarit -yritystä.

Ultra-Mestarit Oy:n tulevia koulutuksia:https://ultramestarit.fi/tulevat-koulutukset/

SonoCruise 2024:https://ultramestarit.fi/koulutus/sonocruise-25-27-4-2024/

Kirjallisuutta:

Hannula O, Vanninen R, Rautiainen S, Mattila K, Hyppölä H. Teaching limited compression ultrasound to general practitioners reduces referrals of suspected DVT to a hospital: a retrospective cross-sectional study. Ultrasound J. 2021 Feb 2;13(1):1.https://doi.org/10.1186%2Fs13089-021-00204-y

Hannula O, Hällberg V, Meuronen A, Suominen O, Rautiainen S, Palomäki A, Hyppölä H, Vanninen R, Mattila K. Self-reported skills and self-confidence in point-of-care ultrasound: a cross-sectional nationwide survey amongst Finnish emergency physicians. BMC Emerg Med. 2023 Mar 1;23(1):23.https://doi.org/10.1186%2Fs12873-023-00795-w

Sovijärvi, T. Ultraäänitutkimuksen soveltuvuus ensihoidon työvälineeksi: scoping-katsaus. YAMK opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2023.https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304115049

Laadukasta ensihoitoa -podcast on kuunneltavissa kaikilla yleisimmillä alustoilla, kuten Spotify, Apple Podcasts ja Google Podcasts, sekä verkkosivuillamme osoitteessa www.paramedic.fi.

#laadukastaensihoitoa #FOAMed #ensihoito #akuuttihoito #lääketiede #ultraääni #ultraäänitutkimus #POCUS #ROSC #FAST #EFAST #ilmarinta #jänniteilmarinta

Laadukasta ensihoitoa
Ei soiteta