Facebook Pixel
Lok med Jonis

#1 - You Know What Time It Is!

Lok med Jonis
Lok med Jonis

Velkommen til første episode av Lok med Jonis. Dette ble virkelig lok med Jonis. Sivert Eimhjellen dukker opp, og det gjør dagens gjest Johannes Fürst også. Videoversjon finner du på YouTube.
Jingle produsert av: Jonis Josef
Produsent: Marko Cvitanovic
Klipper og fotograf: Kasper Bugge

En Juicy Producy

Lok med Jonis
Ei soiteta