Facebook Pixel
Maanpuolustustahto-podcast

Maanpuolustustahto-podcast

Maanpuolustustahto-podcast

Tiedot Maanpuolustustahto-podcast

Mitä maanpuolustustahto merkitsee sinulle?
Siihen jokaisella meillä on oma vastaus, joka on syntynyt meidän omista kokemuksista, arvoista ja ajatuksista.

Maanpuolustustahto-podcastissa me haluamme keskustella asiasta eri alojen ja näkökulmien asiantuntijoiden kanssa.
Maanpuolustustahto ei ole vain armeijaa ja sotilasasioita, vaan kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan läpileikkaava, kaikkia koskettava asia.

Kaikki jaksot

Ei soiteta