Facebook Pixel
Med egne øyne

Fredrik Græsvik: Intifada

Med egne øyne
Med egne øyne
Ariel Sharons vandring på tempelhøyden i september 2000 utløser en voldsomt raseri blant palestinerne og danner grobunn for den andre intifadaen.
Fredrik møter både terrorofre i Israel og palestinere som har mistet alt i israelske angrep i en voldsspiral uten sidestykke. Han kommer tett på palestinernes aldrende president Yassir Arafat i hans sammenraste hovedkvarter.
Med egne øyne
Ei soiteta