Facebook Pixel
MSpodden

Stemme, uttale og svelgvansker

MSpodden
MSpodden
Å kommunisere med andre er en del av det å være et sosialt menneske. Møter med andre innebærer som regel snakking og kanskje spising og drikking. Dersom du får problemer med å snakke klart og tydelig, og hoster og harker kan det skape sosiale barrierer. Det samme dersom du stadig opplever å sette ting i halsen når du spiser eller drikker.
Ole Andreas Holmsen er logoped og fagleder ved nevroklinikken på Ahus. Han er blant logopedene i landet med mest erfaring innen MS og gir i denne episoden gode tips og råd rundt stemme, uttale og svelgvansker.
MSpodden
Ei soiteta