Facebook Pixel
Paleface Autofiktio-podcast

Jonain päivänä

Paleface Autofiktio-podcast
Paleface Autofiktio-podcast
Tänä päivänä kiusaaminen ei rajoitu ainoastaan koulun seinien sisälle, vaan sosiaalisen median myötä kiusaaminen saattaa seurata nuorta aina kotiin saakka. Kiusaamiskokemuksista vaietaan, sillä kukaan ei halua "vasikan" leimaa. Palefacen kanssa aiheesta on keskustelemassa Sua varten -tiimissä toimiva Anni Pätilä.

Valtakunnallisen setlementtiliikkeen nuorisotyössä kohdataan jokainen yksilönä omat vahvuudet huomioiden. Kaikki otetaan vastaan yhdenvertaisina riippumatta sosiaalisesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustasta. Kohtaamiset ovat turvallisia ja kiusaamisvapaita.

Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat setlementtityön kivijalkoja. Jokaisella on oikeus osallistua ja tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Vaikeassa elämäntilanteessa olevaa ei jätetä yksin. Setlementtiliike on rohkeasti ihmisen puolella.
Paleface Autofiktio-podcast
Ei soiteta