Facebook Pixel
Palmun alla

#13 Milla Wiren & Kehityskulkuja

Kuvaus

Kun muutos maailmassa nopeutuu, epävarmuuden määrä kasvaa. Tällaisessa ympäristössä meidän on yhä vaikeampaa tehdä tarkkoja suunnitelmia siitä, miten meidän kannattaisi toimia. Tämä haastaa organisaatioiden tapoja suunnitella, johtaa ja strategioida.

Organisaatioille jää jäljelle kaksi mahdollisuutta. Jos emme enää voi ennakoida tulevaa, meidän tulee harjoitella mukautumaan yhä nopeammin. Toisaalta jos voimme hallita ympäristöä, voimme muokata siitä meille suotuisan. Strategian viitekehyksessä ensimmäistä näistä kutsutaan adaptiiviseksi strategiaksi, toista transformatiiviseksi.

Milla Wiren (PhD) tutkii Turun Kauppakorkeakoulun disruptiolaboratoriossa muutosta ja sitä, miten organisaatiot suhtautuvat siihen. Yksikön tutkimus keskittyy ei-normatiiviseen muutokseen, jossa ihmisten oletukset muuttuvat yhtäkkiä radikaalisti. Tässä käännepisteessä (tipping point) muutos kääntyy valtavaan vauhtiin. Yksi arjen esimerkki disruptiivisesta muutoksesta on sähköskootterit, jotka valtasivat muun muassa Helsingin kadut kesällä.

Kolmantena keskustelijana pöydässä on Solitan business designer Jaakko Luomaranta, joka työstää väitöskirjaa strategian ja suunnittelun välisestä kentästä.

Strategian ohella keskustelussa tarkastelemme, miten yritysten välinen kilpailu siirtyy ekosysteemien väliseksi taisteluksi, pohdimme luovuuden sisäsyntyisyyttä ja tarkastelemme, onko yritystoiminnalla itseisarvoa. Lisäksi opimme, miten digitalisaatio on kuin puu, mitä metataitoja ammattimainen käyrätorven soittaminen opettaa, ja miksi skifissä käsitellään dystopioita.

Suositukset:

Milla: Sheri S. Tepperin tuotanto, erityisesti Sideshow.

Jaakko: David Epstein. Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World.Christian Madsbjerg. Sensemaking. Naomi Novik. Spinning silver.

Lauri: Oddarrang. In Cinema -albumi.

Milla Wirenin väitöskirja. Strategizing in the New Normal. Implications of Digitalization for Strategizing and Uncertainty: Philosophical and Managerial Considerations.