Etusivulle
Siirry podcastiin
tekijältä Anna Kilponen
Parempi maanantai – podcast työhyvinvoinnista

6. Parempi maanantai: Joustavat työaikakäytännöt mahdollistavat ajanhallinnan

Kuvaus

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on olennaisesti ajanhallintaan liittyvä työhyvinvoinnin aihealue. Monella työntekijällä on haasteita työn ja muiden elämän osa-alueiden yhdistämisessä, ja ajan oikeanlaiseen ja tehokkaaseen käyttöön on paine niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa voidaan nähdä pohjimmiltaan olevan kyse siitä, miten kukin kykenee ja allokoimaan aikaansa työn ja muun elämän kesken. Vaikutusmahdollisuudet ajan suhteen työssä onkin kriittinen tekijä työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Työnantaja voi siis vaikuttaa paljon työntekijöiden mahdollisuuksiin työn ja muun elämän yhteensovittamisessa rakentamalla erilaisia joustavia työkäytäntöjä. Näitä ovat esimerkiksi liukuva työaika, etätyömahdollisuus ja mahdollisuus kerryttää ja käyttää työaikasaldoja. Kun mietitään työajan hallintaa, on tärkeää muistaa, että ajalla on muitakin ominaisuuksia, kuin pelkästään sen tuntimääräinen kesto. Ajan pääominaisuuksia ovat keston lisäksi ajoitus tempo autonomia* Joustavat työaikakäytännöt ovat lähtökohtaisesti työntekijöille tärkeä mahdollisuus ajanhallintaan, mutta jos työkäytäntöjä ei riittävän selkeästi määritellä työpaikalla, voivat ne aiheuttaa työntekijälle myös kuormitusta. Onko sinun työpaikallasi toimivia työaikakäytäntöjä tai muuten huomioitu mahdollisuus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen? Laita meille kokemuksiasi aiheesta viestilomakkeella tai somekanavien kautta. Pysytään kuulolla! Podcastissa viitataan seuraavaan tutkimuskirjallisuuteen: *Sonja Drobnicin ja Ana M. Guillenin (2011) toimittama teos Work-Life Balance in Europe. The Role of Job Quality, jossa käsitellään työn laatua ja sen vaikutusta muuhun elämään, sekä näiden kahden välistä tasapainoa. **Satu Ojalan (2014) väitöskirja Ansiotyö kotona ikkunana työelämään. Kotona työskentelyn käsitteet, piirteet sekä yhteydet hyvinvointiin, jossa käsitellään työajan ja -paikan hämärtymistä etätyön perspektiivistä.

Lisätiedot

Jakso

tekijältä Anna Kilponen