Facebook Pixel
Raksan Laki

Jakso 16: Oikeus urakkasopimuksen purkamiseen – osa 1

Raksan Laki
Raksan Laki
Karri, Matti ja asianajaja Mikko Rajala syventyvät kaksiosaisessa jaksossa siihen, millä perusteilla ja miten tilaaja voi purkaa YSE-urakkasopimuksen. Tässä avausosassa keskiössä on YSE 78 §:n mukainen urakoitsijan sopimusrikkomus purkuperusteena.
Raksan Laki
Ei soiteta