Facebook Pixel
SBS Finnish - SBS Finnish

SBS Finnish - SBS Finnish

SBS Finnish - SBS Finnish

Tiedot SBS Finnish - SBS Finnish

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Finnish-speaking Australians. Audience Update: This is a reminder to listeners of SBS Finnish. Following the result of the Language Services Review in 2023, the service has been decommissioned and is no longer broadcasting. You can find our last content on the website at sbs.com.au/finnish or via your podcast provider. This website is not actively updated. Thank you. - Riippumattomia uutisia ja juttuja mitkä yhdistävät sinut Australian elämäntapaan ja suomenkieltä puhuviin australialaisiin. Audience Update: Tämä on muistutus SBS- suomenkielisen ohjelman kuulijoille. Vuoden 2023 kielipalvelujen uudelleenarvioinnin tuloksena, suomenkieliset lähetykset ovat päättyneet. Ohjelman arkistoituja aiheita on edelleen kuunneltavissa ohjelman verkkosivulla osoitteessa sbs.com.au/finnish tai podcast-syötteiden kautta. Ohjelman verkkosivua, sbs.com.au/finnish, sekä Facebook sivua ei enää aktiivisesti päivitetä.

Kaikki jaksot

2022

Ei soiteta