Facebook Pixel
Sijoitetut

Sijoitetut

Sijoitetut

Tiedot Sijoitetut

Sijoitetut-podcast kertoo neljän ihmisen tarinan läpi sijaishuollon. Sen miten sijaishuoltoon päädyttiin, miten he kokivat oman lapsuutensa ja miten lapsuus vaikutti heidän elämäänsä vielä aikuisena. Sarjan toimittaja työskentelee tänä päivänä sijaisperhevanhempana. Haastateltavat ja toimittaja eivät ole tunteneet toisiaan entuudestaan. Kaikkien haastateltavien nimet ovat muutettu.

Vuonna 2021 Suomessa tehtiin lastensuojeluilmoitus 93 705 lapsesta ja kaikkiaan 17 727 lasta oli sijoitettu kodin ulkopuolelle (THL, tilastoraportti 6.6.2022). Lapsien mahdollisia sijoituspaikkoja voi olla omat sukulaiset, sijaisperheet, laitokset tai perhekodit. Syitä sijoituksille voi olla mm; vanhempien päihteidenkäyttö, henkinen ja fyysinen väkivalta, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai vanhempien äkillinen kuolema.

Kaikki jaksot

Ei soiteta