Facebook Pixel
Snakk med Silje

SmS#17 Kenneth Arctander om ruspolitikk, barndom, politiets maktovergrep, rusproblemer og behandling

Snakk med Silje
Snakk med Silje

Kenneth Arctander er daglig leder i RIO som er en landsdekkende brukerorganisasjon med formål om å bidra med fag- og brukerkunnskap på rusfeltet. Han er en viktig brukerstemme med faglig tyngde. Han er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid og er nå PhD-kandidat.

I denne episoden forteller han hva som er bakgrunnen for sitt engasjement i rusdebatten og om sine erfaringer i møte med politiet fra ung alder. Han forteller om hvordan vi påfører barn og unge stigma og straff som påvirker hvordan de ser på seg selv og hvordan samfunnet ser på dem.

Han var medlem i Rusreformutvalget som ble nedsatt av Erna Solbergs regjering den 23. mars 2018 for å utrede og foreslå en modell for hvordan myndighetenes reaksjon på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal flyttes fra justissektoren til helsesektoren. Kenneth mener at tida er overmoden for å slutte å straffeforfølge mennesker som ruser seg.

►STØTT SNAKK MED SILJE

Jeg setter enormt stor pris på alle som ønsker å støtte podkasten. Det gjør at jeg kan holde podkasten åpen og tilgjengelig for alle. For å gi donasjoner kan du søke opp “Snakk med Silje” i Vipps eller bruke vippsnummer: 806513

►KAPITLER:

00:00 Intro

02:00 Om RIO

07:59 Fordommer og diskriminering

13:37 Avkriminalisering: Fra straff til hjelp

19:11 Politiet var ikke med på prosjektet

21:00 Ulovlige og uforholdsmessige tvangsmidler fra politiet

24:22 Usaklige invaderende ransakelser

29:54 Systematiske krenkelser av en utsatt og marginalisert gruppe

33:00 Får ikke svar på forespørsel om møte

34:48 AP og SP ønsker å skille mellom «brukere» og «misbrukere»

43:14 Kunnskapsgrunnlaget for avkriminalisering

51:26 Konklusjonen av forskningen

53:52 Andre ting enn straffepolitikk påvirker rusbruk

55:44 Kokainbruk blant unge

57:20 Billigere og bedre rusmidler kan være årsak til økt bruk

58:42 Man kan få kontroll på markedet gjennom legalisering og regulering

1:02:20 Rusmiddelanalysetjeneste Tryggere Ruspolitikk

1:03:25 Politiet må med på laget for en ny praksis

1:19:42 Voldsom økning i overdoser under nedstengningen i 2020

1:21:34 Straff rammer sosialt skjevt

1:22:24 Hvem er nakrotikaselgeren?

1:26:04 Kenneths oppvekst

1:43:00 Kenneths erfaringer med politiet som barn og ungdom

1:50:39 Hvordan straff skader

2:01:08: Hva Kenneth hadde trengt som ungdom

2:07:12 Hvordan forebygge uten å straffe?

2:15:42 Min kropp, mitt valg

2:18:45 Behandlingtilbudet for rusmiddelavhengige

2:29:15 Fentanyl kompenserer for Talibans reduksjon i opiumsproduksjon

2:32:33 Kampen mot narkotika er tapt

►REFERANSER:

Ueinig-programmet: https://tv.nrk.no/serie/ueinig/sesong/1/episode/2

RIOpodden: https://www.youtube.com/@RIObrukerorg

Rusreformprisen: https://www.rusreform.no/nyheter/2020/9/17/rusreformprisen-2020-tildeles-kenneth-arctander-johansen

Debatten 11. mars 2021: Vil fjerne straff for narkotika: https://tv.nrk.no/serie/debatten/202103/NNFA51031121

Debatten 25. April 2023: Kokainbruk blant unge: https://tv.nrk.no/serie/debatten/202304/NNFA51042523

Tryggere Ruspolitikk: https://www.rusreform.no/?gad_source=1This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologsilje.substack.com
Snakk med Silje
Ei soiteta