Facebook Pixel
Snakk med Silje

SmS#20 Nadia Ansar om skam, patriarkalsk kultur, psykologers åpenhet og emosjonsfokusert terapi

Snakk med Silje
Snakk med Silje

Nadia Ansar er psykologspesialist i emosjonsfokusert terapi og klinisk familiepsykologi. Hun har skrevet en doktorgrad om emosjonsfokusert foreldreveiledning. Hun har også skrevet en selvbiografisk bok om sin barndom og oppvekst i boken «Min Skam». I denne episoden forteller hun åpent om sin skam og spagaten mellom det likestilte norske samfunnet og den patriarkalske kulturens forventninger. Hun forteller videre om hvordan hun har bearbeidet barndommen sin gjennom emosjonsfokusert terapi og hvordan hun nå hjelper foreldre med ivaretakelsen av sine barn. Det er et hjertevarmt møte som jeg tror og håper alle kan få utbytte av å lytte til.

►STØTT SNAKK MED SILJE

Jeg setter enormt stor pris på alle som ønsker å støtte podkasten. Det gjør at jeg kan holde podkasten åpen og tilgjengelig for alle. For å gi donasjoner kan du søke opp “Snakk med Silje” i Vipps eller bruke vippsnummer: 806513

►KAPITLER:

00:00 Intro

01:58 Boken hennes «Min Skam» og Abid Rajas bok «Min Skyld»

05:07 Psykologers åpenhet om egne emosjonelle sår

08:14 Kompliserte følelser i relasjon til andre

11:16 Seksuelt overgrep

13:45 Gamle emosjonelle sår og emosjonsfokusert terapi

20:04 Styrken ved at psykologer går i terapi og mer om emosjonsfokusert terapi

27:48 Den medisinske modellens svakheter i møte med pasienter

29:57 Diagnoser innen psykisk helse er ikke evidensbaserte

34:39 Såret som liten sårbar som stor

36:31 Skam og selvkritikk

31:51 Slippe noen inn bak fasaden

43:39 Humor kan være skamreduserende

47:13 Tilbakemeldinger på boka

50:46 Om å vokse opp i en patriarkalsk kultur

53:33 Tusen takk

54:18 Kollektiv skam

59:00 Å gi avkall på sin autentisitet til fordel for fellesskapet

01:01:14 Koblingen mellom det fysiske og psykiske

01:03:47 Følelser har et dårlig rykte

01:08:02 Bedre å bygge friske barn enn å fikse syke voksne

01:10:30 Emosjonsfokusert foreldreveiledning: Validering, reparasjon og følefeller

01:15:44 Unnskyldningen hun trengte fra foreldrene

►REFERANSER:

Nadia og Abids podkast: https://open.spotify.com/show/7v4fB2D86EHdxc3qO38DRT

Boken «Min skam»: https://cappelendamm.no/_min-skam-nadia-ansar-9788202773519

Boken «Min skyld»: https://cappelendamm.no/_min-skyld-abid-raja-9788202713461

Nadias forskning: https://www.sv.uio.no/psi/personer/ekstern-phd/nadiaan/

Emosjonsfokusert terapi: https://www.ipr.no/terapi/emosjonsfokusert-terapiThis is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit psykologsilje.substack.com
Snakk med Silje
Ei soiteta