Facebook Pixel
Söndagsskolan

GRÄL

Söndagsskolan
Söndagsskolan
Är Ann grälsjuk? Söker Anna-Karin konflikter? Vad grälas det mest om? Varför? Kan grälandet vara konstruktivt? Idag står GRÄL på agendan: partnergräl, gräl mellan barn och föräldrar, offentliga gräl, sociala medier gräl. Arenorna och relationerna för grälande äro när nog oändliga! Bered er på skoningslösa sanningar och goda råd, Jordan B Peterson, Strindberg, Norén, Bergman och andra supergrälare. PLUS: Vem är Sveriges mest grälsjuka person? Vi har svaret! DESSUTOM: Veckans glädjeämne!

Producerat av Silverdrake Förlag
Redaktör: Marcus Tigerdraake
Klipp: Patrik Sundén
marcus@silverdrakeforlag.se
www.silverdrakeförlag.se
Söndagsskolan
Ei soiteta