Facebook Pixel
Söndagsskolan

KULTURSIDAN

Söndagsskolan
Söndagsskolan
Idag blir det både medie och kulturkritik! Hur står det egentligen till med den svenska KULTURSIDAN? Söndagsskolan går till storms mot politisering, slapphet och subjektivitet. Ann rasar över moralismen och Anna-Karin upprörs över svineriet. Bättre litteraturkritik och mindre personfixering efterlyses. PLUS: Är det för många kvinnor som skriver på Kultursidorna? Och varför ges inga yngre manliga författare ut? DESSUTOM: Den enda genomgång av #swedengate du behöver.

Producerat av Silverdrake Förlag
Redaktör: Marcus Tigerdraake
Klipp: Patrik Sundén
marcus@silverdrakeforlag.se
www.silverdrakeförlag.se
Söndagsskolan
Ei soiteta