Facebook Pixel
Söndagsskolan

MODERN

Söndagsskolan
Söndagsskolan
Är det alltid mammas fel? Får en mamma ångra sitt barn? Är det möjligt att vara en god moder? Idag står MODERN, detta eviga ämne på dagordningen i Söndagsskolan. Vi dryftar bra och dåliga mödrar, bullmammor, elaka styvmödrar, frånvarande mammor och självupptagna dito. Utan tvekan omgärdas moderskap av både normer, krav och förväntningar - hur förhåller vi oss till det? Joan Crawford, Sylvia Plath och Strindbergs relation till moderskapet skärskådas. PLUS: Invändningar mot essentialismen och nykonservatism.

Producerat av Silverdrake Förlag
Redaktör: Marcus Tigerdraake
Klipp: Patrik Sundén
marcus@silverdrakeforlag.se
www.silverdrakeförlag.se
Söndagsskolan
Ei soiteta