Facebook Pixel
Söndagsskolan

NATUREN

Söndagsskolan
Söndagsskolan
NATUREN! Är den vän eller fiende, god eller ond? Står naturen för det oskuldsfulla och ursprungliga, det oförfalskade och äkta eller är naturen grym, primitiv och hotfull? Idag analyseras naturen och det naturliga med hjälp av Aristoteles, Rousseau och Carl von Linné. Ann saknar rapsbaggarna och Anna-Karin hyllar Kevin Costner. Vantrivs vi i kulturen? Längtar vi efter naturen? Vi undrar om svenskarna är det mest naturälskande folket i världen och och citerar Heidenstam, avhandlar trender som "skogsbad", "wild swimming" och "friblödning" och sluter oss till att det det naturliga inte alltid är bäst.PLUS: Politiska vildar, nostalgi och svenska jordgubbar.

Producerat av Silverdrake Förlag
Redaktör: Marcus Tigerdraake
Klipp: Patrik Sundén
marcus@silverdrakeforlag.se
www.silverdrakeförlag.se
Söndagsskolan
Ei soiteta