Facebook Pixel
Supertanker

Overtossen er (måske) i os alle!

" Ved at forstørre og forgrove kan [patologien] gøre os opmærksom på normale forhold, der ellers ville være undgået vores opmærksomhed. Hvor den viser os et brud eller revne, vil der normalt være en struktur til stede." Sigmund Freud viste os vej ind i dele af den menneskelige psyke, som vi førhen ikke havde haft indsigt i. Han viste os, at sindssygen potentielt er til stede i os alle, hvis normale strukturer pludselig slår revner eller går itu.
Medvirkende: Brian Benjamin Hansen phd. og docent i filosofi på VIA University College i Aarhus. Post.doc på AU og pt. på Museum Ovartaci.
Bent Rosenbaum overlæge, dr.med., Psykiatrisk Center Glostrup og forskningslektor, KU.
Bettina Ohlsen tilrettelægger.
Carsten Ortmann tilrettelægger og vært.
Supertanker

Kategoriat

Not playing