Facebook Pixel
TietosuojaPod

#61: Millainen Glow-Up odottaa GDPR:ää?

TietosuojaPod
TietosuojaPod

Tässä jaksossa Milla ja Pilvi saavat vieraakseen Amanda Mäkelän, joka työskentelee erityisasiantuntijana oikeusministeriössä. Amanda kertoo missä mennään GDPR:n menettelysäännöstöjen sekä itse GDPR:n uudistamisessa: mitä uudistuksia on tulossa (vai onko tulossa ollenkaan), mitä eri tahot (esim. Tietosuojavaltuutettu) ovat niistä lausuneet, ja millaisia riskejä esimerkiksi GDPR:n uudistamiseen liittyy. Käymme läpi myös itse uudistamisprosessia kuten miten Suomen kanta muodostetaan ja ajetaan prosessissa.

Lisäksi Amanda avaa meille millaista on työskennellä tietosuoja-asiantuntijana oikeusministeriössä ja millaista on olla esimerkiksi EUT:n suullisissa käsittelyissä mukana edustamassa Suomea. Nyt kannattaa myös opiskelijoiden olla korvat tarkkana, sillä Amanda avaa myös millaisia mahdollisuuksia tietosuojauraa tavoittelevilla opiskelijoilla on päästä tekemään kaikkea tätä ja paljon enemmän.

Ja tiedoksi, että "Glow-up" on nuorten slangia ja tarkoittaa henkilön merkittävää muodonmuutosta tai ulkoisen ulkonäön huomattavaa parantumista ajan myötä. Tämä termi viittaa usein siihen, kun henkilö muuttuu fyysisesti houkuttelevammaksi tai kiinnostavammaksi, usein ulkonäön, pukeutumistyylin, meikin tai hiusten osalta. "Glow-up" voi myös kuvastaa henkilön itsetunnon kasvua ja yleistä hyvinvointia. Se liittyy usein positiiviseen muutokseen, ja sitä käytetään erityisesti sosiaalisessa mediassa, kun ihmiset jakavat ennen ja jälkeen -kuvia korostaakseen muodonmuutostaan tai parannuksia ulkonäössään.

LINKIT:

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS, asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöönpanoa koskevista täydentävistä menettelysäännöistä

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d02eb625-1a4d-11ee-806b-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23585/2023 sis. lausunnot.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ShowAllProposalAnswers?proposalId=02b2eadf-2df8-4f6b-88a6-4f6d9846c0f0

Tykkäsitkö jaksostamme? Tue meitä täällä: https://bmc.link/privacypod4u

Voit seurata TietosuojaPodia Twitterissä täältä: https://twitter.com/PodPrivacy

Voit lähettää meille palautetta Twitterin yksityisviestinä, hashtagilla #tietosuojapod tai sähköpostilla tietosuojapod@protonmail.com

Seuraa meitä myös Instagramissa ja LinkedInissä nimellä privacypod!

TietosuojaPod
Ei soiteta