Facebook Pixel
Traume Terapi

#10 Narrativ Traumebehandling - Anette Holmgren

Kuvaus

"Traumatiske oplevelser er de hændelser, som vi ikke kan ryste af os. De hændelser, som fortsætter med at have indflydelse på nutiden, og som for nogle personer er en hindring for livet."

I dette interview taler vi ud fra Anette Holmgrens bog, komplekse traumers psykologi - beretninger om det ubærlige, hvor ovenstående citat er fra (s 50).

Anette arbejder særligt med den narrative metode, og Lars starter med at spørge til, hvorfor der ikke er mere "krop" med. Anette forklarer hvordan krop og bevidsthed uløseligt hænger sammen.

Den narrative teori handler om, når en ubærlig fortælling omkonstrueres. Du kan læse mere om det her: https://www.dispuk.dk/terapi,-samtale-konsultation/om-narrativ-terapi.aspx

Sådan cirka 50 minutter inde kommer vi til emnet skam. Anette fortæller, hvordan hun endelig fandt noget teori der kunne bruges -  Den taler om, hvordan skam og vold hænger sammen og hvordan skam er fravær af kærlighed.

Der er to former for skam.

Skam der kommer når du ikke har fået nok kærlighed

og

Etisk skam - når du går imod dine egne værdier.

Et andet citat fra s 239: "Samtaler om traumer er samtaler, der handler om frisættelsen af liv. Det er samtaler, som forsøger at generobre lyset og varmen fra alle de mange former for voldelige hændelser, som mørklægger selvet. På sin vis opleves mit arbejde som en modstandsbevægelse, der på et individuelt plan bekæmper volden og de politiske og kulturelle forhold, som muliggør den."

Vi havde meget svært ved at forlade samtalen - men det skulle jo ske - lyt med og skriv endelig en anbefaling af podcasten hvis du er glad for den, eller stil et kritisk spørgsmål, så er vi akkurat lige så lydhøre:

https://www.facebook.com/traumeterapipodcasten

Link til Anette:

https://www.anetteholmgren.dk/

Og Mygind Institue:

https://mygind.dk/

Og astrologen:

https://www.mannahguldager.com/

Kategoriat