Facebook Pixel
Tuonela

Saattohoidon tila Suomessa

Tuonela
Tuonela
Terhokodin ylilääkäri Annika Riskan mielestä niin hyvä kuolema kuin ihmisarvoinen elämä sen loppuvaiheessa on kaikkien meistä ihmisoikeus. Terhokodissa jokaista potilasta ja hänen omaisiaan hoidetaan kokonaisuutena. Vaikka tämä ei vielä toteudu kaikkialla Suomessa, niin lääkäreiden ja hoitajien koulutusta saattohoidon suhteen on kuitenkin lisätty.
Tuonela
Ei soiteta