Facebook Pixel
Tutkitaan yhdessä Elämän kirjaa

Onko Raamattu sensuroitu? Osa 1

Tutkitaan yhdessä Elämän kirjaa
Tutkitaan yhdessä Elämän kirjaa

Kustannusosakeyhtiö Otavan on julkaissut Ville Mäkipellon ja Paavo Huotarin kirja ”Sensuroitu” - Raamatun muutosten

vaiettu historia.


Otsikko esittää siis, että 1) Raamattua on sensuroitu ja että nämä 2) Raamattuun sensuurin seurauksena tulleet muutokset

olisivat jotain josta on vaiettu, jotka eivät olisi yleisesti tiedossa.

Aika salamyhkäistä!


Kirjoittajat kertovat olevansa akateemisen tekstikriittisen tutkimuksen harjoittajia ja esittävät, että kirjan sisältä kumpuaa suurelta osin tästä

tutkimuksesta. Tutkijalta voisi siis odottaa neutraalia lähestymistapaa aiheeseen, mutta jo kirjan esittelyteksti osoittaa, että kirja on kaikkea muuta

kuin neutraali.


Kirjan esittelytekstissä sanotaan näin:

”Raamatun teksteissä alun perin ilmennyttä monijumalaisuutta on sensuroitu ja

naisten asemaa toimijoina on häivytetty. Kuningas Daavidista tehtiin uskonnollisesta

näkökulmasta katsoen sankari, jonka väärinkäytöksiä vähäteltiin. Sotien

oikeuttaminen Jumalan tahtona on ollut politiikan ja propagandan työkalu kautta

aikojen. Jeesuksen erikoinen elämä on myös käsikirjoitettu uskonnon oppeja

silmällä pitäen.”


Siinä oli nyt väitettä kerrakseen.


Lähdetään nyt yhdessä tutkimaan tämän kirjan keskeisiä väittämiä ja sitä miten meidän tulisi suhtautua tämän kaltaiseen

kirjallisuuteen. Tässä ensimmäisessä osassa käyn ensin läpi sitä mikä Raamattu on ja miten olemme saaneet Raamatun. Toisessa osassa käymme läpi kirjassa

esitettyjä väitteitä. Toisen kerran lopussa kerron erän hyvin erikoisen yksityiskohdan Sensuroitu-kirjasta.


Opetus Veli-Pekka Joki-Erkkilä

info(at)precept.fi

......

Musiikki Pixabay Eyes of Glory

Tutkitaan yhdessä Elämän kirjaa
Ei soiteta