Facebook Pixel
Ufo-asiaa

J. Allen Hynek ja Hynekin luokitteluasteikko. Osa 1/2

Ufo-asiaa
Ufo-asiaa
Tässä jaksossa aiheena on J. Allen Hynek ja hänen kehittämänsä ns. ufotapausten luokitteluasteikko. Osassa 1 käydään läpi hieman Hynekiä itseään sekä luokitteluasteikon kaukohavaintoluokka: yövalot, päiväkiekot sekä tutka- ja näköhavainnot. Jakso perustuu pitkälti Hynekin kirjaan The UFO Experience: A Scientific Inquiry (1972).
Ufo-asiaa
Ei soiteta