Facebook Pixel
UROskolen

Caspar med Silje: Jeg er så redd for å bli sliten!

UROskolen
UROskolen

Silje sendte til oss: «Ofte scanner jeg omgivelsene etter potensielle muligheter for at noe/noen skal gjøre meg sliten. Jeg forsøker å tilpasse virkeligheten slik at den blir minst mulig slitsom for meg. Ofte går det utover mann og barn da jeg opplever at de gjør meg mest slitne. Jeg trekker meg unna mannen min for at han ikke skal påføre meg noe slitsomt. Jeg prøver også å passe på at ikke han blir sliten fordi det vil bli mer slitsomt for meg. For eksempel ved å «dempe» barna eller la han sove. Jeg kan være brå og kjeftete på barna for å stoppe potensielle situasjoner/dramaer som kan bli slitsomme for meg. Likevel føler jeg meg så sliten hele tiden.»

Vil du høre mer fra oss? Ekslusivt innhold fra UROskolen til kr. 100,- pr. måned. www.patreon.com/uroskolen

UROskolen
Ei soiteta