Facebook Pixel
UROskolen

MEDLEM: Caspar med Halvard: Hva skal vi med følelsene i klima- og miljødebatten?

UROskolen
UROskolen

Hør hele podcasten og mange flere ved å melde deg inn her: www.patreon.com/uroskolen (Kr. 100,- pr. måned). Halvard er med Caspar i studio og de setter søkelyset på bærekraft, og spesielt på hvordan det vi vet om klimautvikling og naturtap vekker urolige følelser i oss, som presser oss til å handle. Det haster nå, om vi skal redde kloden! Det er en tanke vi alle tror på. Men hva slags løsninger kan vi finne når vi er under press? Hvilken betydning har stressende følelser for hvordan løsningsprosesser blir utformet og foregår? Kan vi hoppe over følelsene og gå rett på løsningsorientert tenkning, uten at det skaper nye problemer? Hvordan kan stresset vi opplever bli vår ressurs, snarere enn vår svøpe? Her er uroperspektivet nytt og nyttig.

UROskolen
Ei soiteta