Facebook Pixel
Valiant One podcast

Kulttuurikurssi

Kuvaus

Jeesus jätti taivaan tullakseen luoksemme. Hän jätti Jumalan valtakunnan kulttuurin tullakseen elämään meidän kulttuurimme keskellä. Hän käytti kulttuurisesti relevantteja esimerkkejä ja sanoja, mutta ei koskaan vesittänyt itse sanomaa. Hän tuli ihmismuotoon, hän asui tässä maailmassa aivan kuten me, toimi lain alla aivan kuten muutkin juutalaiset. Hän teki tämän tinkimättömästi hänen edessään olevan ilon tähden - sinun tähden! Kuinka meidän tulisi toimia evankeliumin kanssa muissa kulttuureissa?

The same message is in English - check out ’Culture Class’.