Facebook Pixel
Velfærdsprofeten

#77: 'Nu drøfter vi fag, pædagogik og didaktik' - om professionelle læringsfællesskaber

Hvad er professionelle læringsfællesskaber på en skole? Hvordan gør man det? Hvad får man ud af det? Og hvad er egentlig Maturas domæneteori? Hvad kan stilhed betyde i teamsamarbejde? Hvad er en spiralsamtale?
Alt det kan du blive klogere på i denne episode om professionelle læringsfællesskaber, hvor du hører om det fra lektorer Nanna Koefod-Melson og Pernille Kierckebye Baes Henriksen, fra teamkoordinator Charlotte Hansen og skoleleder Henrik Bunde.

Velfærdsprofeten

Kategoriat

Not playing