Facebook Pixel
What's the Point? Keskusteluja merkityksestä

Jaakko Sahimaa, kuinka voi johtaa yhteisöä, jossa ihmiset hakevat työltä erilaisia merkityksiä?

Kuvaus

Jaakko Sahimaan kanssa pureudutaan siihen, miten työ on tai ei ole merkityksellistä, mitä sille pitäisi tehdä ja kenen.