Abels tårn

Panelet: Tørste fisk, antimaterie og andre søte skapninger

Beskrivelse

• Hva gjør hunder og babydyr søte?
• Menneskekroppen som mutasjonsklekkeri
• Alfvens antimateriebaserte kosmologi
• Hva skjer med ferskvannsfisk i saltvann, og motsatt?
• Er fisk tørste? Drikker de?
• Hvorfor blir menn sykere av korona enn kvinner?
• Utelukket Higgs boson muligheten for at vi lever i et multivers?
• Høners eggproduksjon

Panelet
Partikkelfysiker Eli Bæverfjord Rye
Molekylærbiolog Sigrid Bratlie
Dyrevelferdsforsker Kristian Ellingsen-Dalskau

Detaljer

Episode

av NRK