Facebook Pixel
Alle våre dager

Hvorfor vil en 12-åring dø?

Alle våre dager
Alle våre dager
Da Ingrid var et barn ga hun seg selv en tidsfrist. Hun lovte seg selv å ikke bli eldre enn 16 år. I dag er hun 26 og har overlevd fire selvmordsforsøk. Hvordan ble hun glad i seg selv og i livet?
Alle våre dager
Ikke spilt