Facebook Pixel
Alle våre dager

Kadra Yusuf om å rømme fra krig

Alle våre dager
Alle våre dager

Når vi dør, hvilke øyeblikk blir historien om vårt liv? Kadra Yusuf flyktet fra Somalia som 8-åring, og ble i 2014 kåret til en av landets viktigste nordmenn siden 1814. Hennes livsprosjekt er å gjøre verden til et litt bedre sted. Hvordan gjør man det?

Alle våre dager
Ikke spilt