Facebook Pixel
Åndelig Påfyll - hver tirsdag

#47 - Telekinese

Åndelig Påfyll - hver tirsdag
Åndelig Påfyll - hver tirsdag


I denne episoden belyser vi temaet telekinese/psykokinese og utviklingen av det.


Er det mulig å flytte fysiske objekter kun med tankens kraft?


Camillo viser til University of Virginia i USA og deres forskning på individer som besitter forskjellige ekstraordinære psykologiske ferdigheter.

Det er da snakk om mennesker som har evnen til frivillig å påvirke observerbare endringer i det fysiske miljøet via mentale prosesser.


I tillegg vil Kim Are dele ac sin erfaringer med bruk av telekinese.---- 

Målet med denne podkasten er å gjøre det åndelige og spirituelle mer hverdagslig. Vi sitter ikke på noe fasit svar om ulike åndelige temaer, men vi formidler vår måte å se skapelsen på som er basert på våre erfaringer og innsikt gjennom mange år. 


Mer informasjon om denne podkasten finner du her: https://www.camilloloken.com/andeligpafyll 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Åndelig Påfyll - hver tirsdag
Ikke spilt