Facebook Pixel
Åndelig Påfyll - hver tirsdag

#50 - Telepati

Åndelig Påfyll - hver tirsdag
Åndelig Påfyll - hver tirsdag

I denne episoden snakker vi telepati.


I en tidligere episoden snakket vi om dyrekommunikasjon og hvordan vi mentalt kan fange opp informasjon fra dyr.


Men hva da med å utveksle informasjon fra et menneskelig sinn til et annet uten å benytte ord - kun via mental overføring?


Vi referer også til den britiske biiologen Rupert Sheldrake
 som mener at telepati er noe som kan utvikles


---- 

Målet med denne podkasten er å gjøre det åndelige og spirituelle mer hverdagslig. Vi sitter ikke på noe fasit svar om ulike åndelige temaer, men vi formidler vår måte å se skapelsen på som er basert på våre erfaringer og innsikt gjennom mange år. 


Mer informasjon om denne podkasten finner du her: https://www.camilloloken.com/andeligpafyll Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Åndelig Påfyll - hver tirsdag
Ikke spilt