Facebook Pixel
Åndelig Påfyll - hver tirsdag

#57 - Regresjon

I denne episoden belyser vi temaet regresjon som handler om det å "reise" til tidligere liv eller livene mellom livene. 


Er det mulig at regresjonsterapeuter klarer å få en klient til å hente frem informasjon og minner om tidligere liv eller livene mellom livene? 


Ja, noen mener det. En av dem er Michael Newton som forsket på dette temaet i 40 år. Han har skrevet mange innhosrike bøker om livene mellom livet og tidligere lliv.


Andre mener at disse "minnene" bare er klientens fantasi som settes i sving.


I Norge er Gillian Godfredsen vel bevandret i denne verden. Hun utdanner også regresjonsterpaeuter. Mer info. her:

 - https://paradigmuniversity.com/opplev-et-tidligere-liv/

- https://paradigmuniversity.com/regresjonsterapeut/


---

Målet med denne podkasten er å gjøre det åndelige og spirituelle mer hverdagslig. Vi sitter ikke på fasit svar om ulike åndelige temaer, men vi formidler vår måte å se skapelsen på som er basert på våre erfaringer og innsikt gjennom mange år. 


Gratis overraskelser til deg som er trofast lytter: https://camilloloken.no/gratis/


Mer informasjon om denne podkasten finner du her: https://www.camilloloken.com/andeligpafyll 
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Åndelig Påfyll - hver tirsdag
Ikke spilt