Facebook Pixel
Anno 1024

Barneutbering, barsel og kvinners kår

Anno 1024
Anno 1024
Religionshistorikaren Gunhild Røthe og Øystein Morten samtaler om dei konkrete skikkane og reglane som styrte folkereligionen før og etter kristninga med fokus på barneutbæring, magiske ritual ved fødsel, barsel (barns øl), Maria-graut og kvinnekroppen etter fødselen i kristen tid.
Anno 1024
Ikke spilt